Det finnes ingen human måte å drepe en hval på (…) Bare fordi visse kulturer har hatt langvarige tradisjoner betyr ikke dette at de trenger å være akseptable.

David Attenborough

Efter å ha hørt hvalens fredelige åndedrett ved siden av meg både dag og natt på flåter og sivbåter ute på verdenshavene er det ikke bare zoologiske fraser at hvalen er et varmblodig pattedyr like mye som hest og hund.

Thor Heyerdahl