Hvaler

Hvalenes fremmede utseende og ansiktsuttrykk, deres liv i et annet element og det faktum at mange hvalarters adferd er vanskelig å studere, har ført til at de som ønsker å utnytte hvaler lett har kunnet bortforklare disse dyrenes evner til opplevelse. Over de siste tiårene har denne holdningen hos stadig flere mennesker blitt erstattet med respekt og fascinasjon ettersom forskning på hvalenes liv har gir oss voksende kunnskap om dem.