NOAHs arbeid

NOAH har drevet kampanjer mot hvalfangsten i Norge siden vi ble dannet i 1989. NOAH arbeider for å få slutt på hvalfangst ved å påvirke politiske prosesser, spre informasjon om hvaler og hvalfangst, og skape debatt rundt de utdaterte argumentene myndighetene fortsatt forvarer fangsten med. NOAH jobber også for vern av hvaler på andre måter, og for livet i havet som helhet.