Etisk hvalsafari

Oppdatert 18.04.2024

NOAH fremmer dyrelivsturisme som et etisk og bærekraftig alternativ til næringer som bygger på utnyttelse av dyr – herunder hvalfangst.

Hvalsafari er en viktig industri i flere land, og fremveksten av denne industrien har bidratt til at tidligere hvalfangstnasjoner ser hvalene i et annet lys; de er mer verdt levende enn døde.

Hvalsafari kan hjelpe hvaler

I NOAHs politiske arbeid fremmer vi hvalsafari aktivt som en næring man burde satse på istedenfor hvalfangst. I realiteten har det vært drevet hvalsafari i Norge omtrent parallelt med at hvalfangsten startet opp.1 Men aktørene har vært forsiktige med å kritisere fangsten, selv om det er en tydelig interessekonflikt mellom næringene. Noen hvalsafariaktører har også tilbudt hvalkjøtt ved enkelte anledninger… På Island er situasjonen en annen – her er hvalsafariindustrien og turistnæringen en aktiv motstander av hvalfangst, og safari-industrien har også vært større enn i Norge. Islands største turistbyrå skriver på sine sider: «Hvalfangst er ikke lenger en viktig næring, og havets snille kjemper blir i stedet sett på som en turistattraksjon.»2

NOAH oppfordrer til et etisk konsept – uten hvalkjøtt og med en klar holdning for levende hvaler.

NOAH har kontakt med næringsaktører i Norge, og oppfordrer til et etisk konsept – uten hvalkjøtt og med en klar holdning for levende hvaler. Vi jobber også for at myndighetene skal legge til rette for utvikling av næringen, noe som innebærer at hvalene nødvendigvis ikke drepes samtidig som turistene drar ut for å se dem i live…

Etiske retningslinjer

Selv om hvalsafari i utgangspunktet er positivt for hvalene, da det bidrar til at samfunnet kan se verdi i levende hvaler, er det også etiske dilemmaer forbundet med turisme. Det er viktig at båtene ikke forfølger hvalene, og at det er regler for hvordan hvalsafari skal drives på en minst mulig forstyrrende måte for dyrene.

Det er viktig at båtene ikke forfølger hvalene.

I 2019 fikk Norge forskrifter for utøvelse av hvalsafari, og NOAH bidro til etablering av disse med innspill til hvordan etisk dyrelivsturisme bør foregå.3 Imidlertid har det kommet kritikk om at reglene ikke ble strenge nok.4

I 2021 fikk NOAH tips om hendelser i Skjervøy og Kvænangen hvor vitner varslet om at hvalsafariaktører forstyrret og plaget hvaler. Det var flere tilfeller hvor båter kjørte i full fart mot hvalene og hvor grupper på minst 10-15 dykkere svømte svært nære hvalene. Disse bruddene på reglene ble anmeldt av NOAH. Vi jobber nå for at reglene skal bli enda tydeligere og strengere, slik at hvalsafari kan være en reell fordel for hvalene og ikke en belastning.

  1. "Britisk avis hyller norsk hvalsafari" NRK. 27.02.2016.
  2. "Hvalsafari på Island" Guide to Iceland. u.å.
  3. "Forskrift om utøvelse av hvalsafari" Regjeringen. 09.12.2019.
  4. "Mener regler for hvalsafari er mangelfulle: – Farlige og uheldige episoder" E24. 27.11.2022.
Hovedfoto: Roderick Eime

Fakta

  • Selv om hvalsafari i utgangspunktet er positivt for hvalene, er det også etiske dilemmaer forbundet med turisme.
  • I 2019 fikk Norge forskrifter for utøvelse av hvalsafari, og NOAH bidro til etablering av disse med innspill til hvordan etisk dyrelivsturisme bør foregå.
  • NOAH jobber for at reglene skal bli enda tydeligere og strengere, slik at hvalsafari kan være en reell fordel for hvalene og ikke en belastning.