Hvalreservat

Oppdatert 18.04.2024

NOAH jobber for å verne hvalene i det fri. Men vi jobber også for å opprette et av verdens første hvalreservater for rehabilitering av hvaler i Norge.

NOAH ble involvert i arbeid med hvalreservat gjennom vårt arbeid for den tamme hvithvalen Hvaldimir, som kom til Finnmarkskysten iført seletøy i 2019. Hvaldimir hadde levd i fangenskap. Gjennom arbeidet for å beskytte Hvaldimir, fremkom ideen om å jobbe for et hvalreservat for rehabilitering av hvaler som kommer fra fangenskap. NOAH støtter og deltar i arbeidet for opprettelsen av et slikt hvalreservat.

Hvaldimir

Hvaldimir er en hvithval som dukket opp i havet utenfor Hammerfest iført seletøy i 2019. Siden den gang har han holdt til langs norskekysten og tilbringer mye tid ved lakseoppdrettsanlegg. Han tiltrekker seg mange skuelystne mennesker, spesielt i sommermånedene. Dessverre har det blitt observert at folk har gitt han ting som planker og fiskekroker å leke med, som har ført til sår i munnen. Han har også fått ulike skader som antakeligvis er forårsaket av å ha blitt påkjørt av båter og at han har kommet borti propeller.

Filmskaper Regina Haug som fulgte hvalen for å lage en dokumentar, innså at han stadig var utsatt for fare. Hun startet organisasjonen OneWhale for å følge Hvaldimir med et frivillig team. I 2021 tok OneWhale kontakt med NOAH og la frem situasjonen til Hvaldimir, og det ble starten på et samarbeid hvor NOAH bistår med råd og myndighetskontakt for å sikre hvalens fremtid. NOAHs veterinærer har også bidratt i operasjoner for å sikre Hvaldimirs helse – for eksempel frigjøre ham fra fiskekroker.

Hvis Hvaldimir fortsetter å oppholde seg farlig nært båter og befolkede områder, kan han være en kandidat for en mer målrettet rehabilitering i et reservat.

NOAH og OneWhale har hatt mye kontakt med norske myndigheter for å skape forståelse for at Hvaldimir - hvis han fortsetter å oppholde seg farlig nært båter og befolkede områder - kan være en kandidat for en mer målrettet rehabilitering i et reservat. Målet ville da vært å gi ham profesjonell rehabilitering for å nå det endelige målet om å bli en vill hval som ikke oppsøker mennesker og dermed også farer. Men planene endret seg i tråd med at også Hvaldimir endret seg:

I 2023 begynte Hvaldimir å bevege seg til Oslofjorden, og senere svenskekysten. NOAH og OneWhale fortsatte å passe på ham, nå med kontakt med både norske og svenske myndigheter. Organisasjonene har bestilt en profesjonell flytte-protokoll i det tilfelle at Hvaldimir er nødt til å flyttes ut av en farefull situasjon. Samtidig viste Hvaldimir seg mer uavhengig, og svømte lange avstander uten å oppsøke mennesker. Han oppsøker fortsatt mennesker av og til, og selv om han begynte å svømme nordover igjen, er fortsatt risikoen tilstede for at han vil dukke opp i trafikkerte områder. NOAH og OneWhales plan er derfor ikke lenger å få tillatelse til rehabilitering i reservat, med mindre situasjonen endrer seg. Nå jobber vi for å få tillatelse til å flytte ham ut av potensielle farlige situasjoner, og i så fal få overføre ham til et område hvor det finnes andre hvithvaler.

Les mer spørsmål og svar om Hvaldimir.

Hvalreservat i Norge

Uavhengig av Hvaldimirs situasjon, ser NOAH et stort behov for å etablere hvalreservater i egnede deler av verden – og Norge er for flere arter et slikt egnet sted. I Norge er det forbudt å holde hvaler i fangenskap i akvarier. Men det finnes mange delfiner og hvaler i fangenskap rundt om kring i verden. Ettersom stadig flere innser at det er uetisk å holde hvaler i trange basseng på land, trenger disse hvalene steder hvor de kan rehabiliteres til et liv i det fri. Dersom hvaler slippes ut i havet uten rehabilitering vil de med stor sannsynlighet dø innen kort tid, eller trekkes mot mennesker og situasjoner som kan være farlig – for både hval og folk.

Dette er bakgrunnen for at NOAH, sammen med OneWhale og lokale ildsjeler i Hammerfest, har vært med og startet organisasjonen Norwegian Whale Reserve, som har som formålet å opprette et reservat for hvaler i Hammerfest i Norge.

Dersom hvaler slippes ut i havet uten rehabilitering vil de med stor sannsynlighet dø innen kort tid, eller trekkes mot mennesker og situasjoner som kan være farlig – for både hval og folk.

Vi mennesker har gjort et stort antall hvaler avhengige av oss gjennom ulike former for utnytting. Norwegian Whale Reserve er et initiativ for å prøve å bøte på den skaden, ved å kunne bidra til at flere av disse dyrene kan få et liv som hval igjen. Reservatet skal være et sted hvor hvalene vil få mye bedre plass i mer naturlige omgivelser enn den situasjonen de kommer fra, og skal slippe å underholde mennesker. Reservatet skal ansette fagfolk som veterinærer og marinbiologer for å ivareta hvalene best mulig. Det skal jobbes målrettet med å rehabilitere hvalene slik at de kan klare seg uten hjelp av mennesker, og med tiden vil hvalene forhåpentligvis kunne å slippes ut i det fri.

NOAH er representert i styret i Norwegian Whale Reserve, og skal sikre at prosjektet på alle måter utføres og utvikles på dyrenes premisser. NOAH har også kontakt med lignende prosjekter som er under utvikling i andre deler av verden – ettersom behovet for rehabilitering av hvaler fra fangenskap øker.