Internasjonalt arbeid

NOAHs arbeid mot hvalfangst har fra starten inkludert internasjonalt samarbeid, og et viktig mål er å vedlikeholde det internasjonale presset mot fangsten.

Da NOAH startet i 1989, samarbeidet vi med International Fund for Animal Welfare, og kampanjen mot sel- og hvalfangst var sentrale. Norge skulle snart «sette seg på kartet» ved å bryte med den viktige internasjonale verneavtalen av hvaler, som International Whaling Commission (IWC) hadde vedtatt i 1982, og som ble iverksatt i 1986. Norske myndigheter viste motvilje mot hvalfangstforbudet helt fra starten, og i 1993 startet den norske fangsten igjen. NOAH var fra starten kontaktpunkt for en rekke internasjonale organisasjoner som jobbet mot hvalfangst. I flere år oversatte vi ukentlig mediedekning av hvalpolitikk og hvalfangst fra Norge.

Norge fremmer hvalfangst – NOAH fremmer hvalvern

NOAH har gjennom årene samarbeidet med en rekke internasjonale organisasjoner – herunder International Fund for Animal Welfare, World Society for Protection of Animals, Humane Society International, Animal Welfare Institute og Whale and Dolphin Conservation. Sammen med disse aktørene har NOAH bl.a. hatt underskriftkampanjer, foretatt opinionsundersøkelser, filmet hvalfangst, arrangert en turnerende fotoutstilling om hvaler i 2009, publisert en økonomisk rapport om norsk fangst i 2011 og lansert en stor annonsekampanje mot hvalfangst i 2022.

Men ikke minst har samarbeidet med organisasjoner i andre land bidratt til å formidle til omverdenen at ikke alle i Norge er for hvalfangst. NOAH har representert den norske stemmet mot hvalfangst, og den stadig større andelen av nordmenn som er imot fangsten. Dette har vært viktig for å motvirke Norges statlige propaganda for fangst.

I 2000 ble det kjent at norske myndigheter betalte såkalt «hval-smøring» - eller i klartekst drev med korrupsjon – før CITES-møtet, for å prøve å omgjøre forbudet mot hvalprodukter.

Denne propagandaen har også strukket seg til betalt lobby via utenlandske jaktorgnaisasjoner. I 2000 ble det kjent at norske myndigheter betalte såkalt «hval-smøring» - eller i klartekst drev med korrupsjon – før CITES-møtet, for å prøve å omgjøre forbudet mot hvalprodukter. Dagbladet skrev: «Før Nairobi-møtet om handel med truede dyrearter i april, bevilget Fiskeridepartementet og UD store summer til norske og utenlandske lobbyorganisasjoner for å sikre flertall for kommersiell norsk hvalfangst. Noen av lobbyistene har et svært tvilsomt rykte. (…) Blant annet fikk en afrikansk elefantjakt-lobbyist støtte.»1 I 2004 ble det igjen oppslag om at «Regjeringen bevilger millionbeløp til internasjonale lobbyorganisasjoner som vil tillate jakt på elefanter og andre ville dyr. Grunnen til pengestøtten er at de deler Norges syn på hvalfangst.»2

Lenge inneholdt norske ambassade-nettsider i ulike land, promotering av norsk hvalfangst og påstander om at fangsten var «human» og at den måtte drives av hensyn til «balanse» i havet. NOAH måtte stadig gå i rette med slike påstander, men per i dag promoteres ikke hvalfangst overfor resten av verden på ambassade-nettsider. Regjeringens omtale av hvalfangst har også endret seg, til å ha fokus på «norsk fangsttradisjon».3

Som den klareste stemmen i Norge for hvalene, har NOAH også over mange år hatt kontakt med internasjonale hvalforskere. Høsten 2022 arrangerte NOAH webinar med to internasjonale hvalforskere - Ursula Tscherter (Ocean Research and Education Society) og Steven Lutz (GRID-Arendal) – noe som førte til at både stortingsrepresentanter fra Rødt og Høyre i den påfølgende debatten, tok avstand fra påstander om at hvalfangst drives av «miljøhensyn» (selv om de fortsatt var for fangst).

NOAH taler hvalenes sak i IWC

Den viktigste delen av NOAHs internasjonale arbeid mot norsk hvalfangst er vår deltagelse i International Whaling Commission, (IWC). Vårt første oppmøte på IWC var i 1995. På dette møtet ba IWC Norge i en resolusjon om å “øyeblikkelig stoppe all hvalfangst innenfor sitt område”.

Den viktigste delen av NOAHs internasjonale arbeid mot norsk hvalfangst er vår deltagelse i International Whaling Commission

Neste gang NOAH deltok på IWC var vi akkreditert observatør i 2009. Dette året var forskningsfangst et viktig tema på IWC-møtet, og en rekke land ville innføre prinsippet om de tre R-er – replace, reduce, refine – og bevege seg mest mulig i retning av forskningsmetoder som ikke er dødelige for hvalene. Norge støttet ikke opp om dette prinsippet, selv om den nye norske dyrevelferdsloven som ble vedtatt av Stortinget samme år, har inkorporert nettopp disse prinsippene.

I 2010 holdt NOAH tale i IWC på vegne av alle miljøorganisasjonene. Talen fokuserte på hvordan Norge fremstiller det som om hvalfangst ikke høster noe kritikk nasjonalt, til tross for at tusenvis av nordmenn er imot fangst. Det ble presentert en undersøkelse som viste at 50 % av Norges befolkning syntes det er uakseptabelt at 20 % av hvalene bruker over flere minutter på å dø, og at mer enn en tredjedel syntes hvalfangst skal fases ut av dyrevernhensyn.

50 % av Norges befolkning syntes det er uakseptabelt at 20 % av hvalene bruker over flere minutter på å dø.

Både rett etter talene og i et lengre innlegg neste dag, fikk den norske delegasjonen slippe til med kritikk av norske dyrevernorganisasjoner. Med dette oppnådde de å trekke oppmerksomhet mot den norske fangsten, og flere lands delegater syntes å undre seg over den voldsomme norske reaksjonen på kritikk. Etter møtet diskuterte NOAH med den norske delegasjonen foran internasjonale TV-kameraer. En uttalelse fra Norges hvalkommisær til en tysk TV-reporter var følgende; «så godt som 100 % er for hvalfangst, det er ingen motstand i Norge». Men NOAH sto ved siden av med en undersøkelse i hånden som viste at dette ikke var sant…

NOAH ble også kritisert av IWCs ordstyrer Anthony Liverpool fra Antigua and Barbuda etter talen. Han hevdet at talen var imot IWCs reglement, fordi det «ikke var tillatt å kritisere enkeltland». Men slike regler fantes ikke – tvert imot sto det i reglementet at ingen hindringer skal legges i veien for ytringsfriheten. Ordstyreren ble etterpå beskyldt i mediene for korrupsjon etter at det ble kjent at hans reise og opphold var betalt av Japan.4 At Japan har bidratt med og lovet økonomisk belønning til land mot at de stemmer for og forsvarer hvalfangst i IWC, har for øvrig vært en gjenganger i internasjonale medier, og var del av bakgrunnen for nye antikorrupsjonsregler i IWC i 2011.5

I 2012 bestemte IWC at dyrevelferd skal være en del av vurderingene til organisasjonen.

I 2012 bestemte IWC at dyrevelferd skal være en del av vurderingene til organisasjonen. Dette hadde Norge motsatt seg over flere år, men stemte til slutt for – vel vitende om at norske dyrevernorganisasjoner var til stede og registrerte delegasjonens handlinger. Imidlertid klarte Norge fortsatt å etterlate et dyrefiendtlig inntrykk ved å stemme imot etablering av hvalreservat i Sør-Amerika, til tross for at alle landene i regionen ønsket dette.

Etter et opphold i IWC-møtene i forbindelse med reorganisering og korona-pandemien, opptok NOAH igjen deltagelse på IWC-møtene i 2022. Da holdt NOAH pressekonferanse med hvalforkjempere fra Japan og Island.

Arbeid mot grindadrap

NOAH arbeider mot hvalfangst generelt – men fokuset blir ofte den norske fangsten, siden Norge er det landet i verden som har fanget flest hvaler etter forbudet. Et annet fokus har imidlertid vært «grindadrapene» på Færøyene, hvor grindhvalflokker drives mot land av båter, hvor mennesker løper ut i vannet og drar hvalene mot stranden ved å feste haker i luftehullet deres – og dreper dem ved å stikke dem med lanser.6 Denne svært smertefulle og traumatiske fangsten, hvor de sosiale dyrene ser familien sin bli drept mens de ligger strandet hjelpeløse ved siden av, møter massiv kritikk.

I 2012 ble NOAH invitert av Nordic Committee on Bioethics til å holde foredrag på et seminar om hvalfangst nettopp på Færøyene. NOAH var invitert som eneste representant for dyrerettighetsinteresser.

Temaet var hvalfangst generelt – og både norsk og islandsk hvalfangst ble diskutert, grindadrapene var et sentralt tema. Midt under seminaret, gikk imidlertid «grindhval-alarmen», og innen noen knappe timer hadde ca. 100 hvaler blitt drept like i nærheten – mens NOAH holdt sitt innlegg om dyrs rettigheter… I debatten etterpå deltok 5 pro-fangst debattanter, NOAHs veterinær Siri Martinsen og antropologiprofessor ved Universitetet på Island, Gísli Pálsson, som også var kritisk til hvalfangst. Publikum på seminaret besto av hvalfangere, media, akademikere fra universiteter i de ulike nordiske land og representanter fra organisasjoner. NOAH ble intervjuet av flere medier i etterkant– deriblant islandsk TV – om grunnen til å være imot hvalfangst.

Innen noen knappe timer hadde ca. 100 hvaler blitt drept like i nærheten – mens NOAH holdt sitt innlegg om dyrs rettigheter.

NOAH har jevnlig sendt appell til myndighetene på Færøyene om å stanse fangsten, og sendte også innspill i 2022 da myndighetene varslet at de ville vurdere å stanse fangst på andre arter enn grindhval. Dette ble imidlertid ikke implementert.7 NOAH har en pågående underskriftskampanje mot grindadrap, og fortsetter presset mot Færøyene sammen med en rekke internasjonale kollegaer.

Kilder

 1. Dagbladet. “Brukte millioner til hval-smøring” 24.05.2000.
 2. VG. “Norge gir millionbeløp til elefantjegere” 01.12.2004.
 3. Regjeringen. “Kvalfangst”. Sist oppdatert 09.01.2023.
 4. The Times. “Japanese pay whaling chief’s £4,000 hotel bill”
 5. The Guardian. “Whaling body outlaws malpractice with anti-corruption reform”. 14.07.2011.
 6. Euronews.com. “Tradition or torture? 1,500 dolphins slaughtered in ‘unnecessary’ Faroe Islands hunt”. 14.09.2021.
 7. The Guardian. “Faroe Islands branded an ‘abattoir’ as quota set for slaughter of 500 dolphins” 13.07.202.
Hovedfoto: Vanessa Mignon

Fakta

 • Da NOAH startet i 1989, samarbeidet vi med International Fund for Animal Welfare, og kampanjen mot sel- og hvalfangst var sentrale.
 • Den internasjonale verneavtalen av hvaler ble vedtatt av IWC i 1982, men i 1993 startet den norske fangsten igjen.
 • Norge er det landet i verden som har fanget flest hvaler etter forbudet.
 • I 2000 ble det kjent at norske myndigheter drev med korrupsjon for å prøve å omgjøre forbudet mot hvalprodukter.